Kontakt

Adres mailowy: ewangelizujemy@gmail.com

Adres korespondencyjny:
Wydawnictwo Ewangelizujemy
ul. Grenadierów 21 lok. 31
04-052 Warszawa
NIP: 1251442049